Een verwijzing van een andere zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts) is niet perse noodzakelijk, u kunt ook rechtstreeks via mail of het telefoonnummer contact opnemen.


Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. We onderzoeken globaal uw hulpvraag, in hoeverre ik hierin iets kan betekenen, maar bovenal ook of het ‘klikt’. Mocht dit toch niet het geval zijn, zoeken we indien gewenst naar een passend alternatief.


Hierna volgt een intakegesprek, waarin we uitgebreid stilstaan bij uw klachten en problemen om vervolgens te komen tot een behandelplan met doelstelling(en) op maat. De duur en frequentie van de behandeling bepalen we gezamenlijk en passend bij de doelstellingen. Uitgangspunt is zo kort als kan en zo lang als nodig.


De sessies die volgen zullen doorgaans plaatsvinden in de praktijkruimte en duren ongeveer 60 minuten. Indien nodig wordt ook gebruik gemaakt van andere locaties, als dit beter aansluit bij de behandeldoelen (bijvoorbeeld park, zwembad). Consulten via email of live-verbinding behoren ook tot de mogelijkheden.


Als de behandeling wordt afgerond, volgt er een evaluatiegesprek en eindverslag. Er kan (uiteraard na uw toestemming) overleg plaatsvinden met uw huisarts, verwijzer of andere betrokkenen.