Een verwijzing van een andere zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts) is niet perse noodzakelijk, u kunt ook rechtstreeks via mail of het telefoonnummer contact opnemen.


Een telefonisch kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. We onderzoeken globaal uw hulpvraag en in hoeverre ik hierin iets kan betekenen. Mocht dit toch niet het geval zijn, zoeken we indien gewenst naar een passend alternatief.


Hierna volgen één of twee (intake)sessies, waarin we uitgebreid stilstaan bij uw klachten en problemen om vervolgens te komen tot een behandelplan met doelstelling(en) op maat. De duur en frequentie van de behandeling bepalen we gezamenlijk en passend bij de doelstellingen. Uitgangspunt is zo kort als kan en zo lang als nodig.


De sessies die volgen zullen doorgaans plaatsvinden in de praktijkruimte en duren ongeveer 60 minuten. Indien nodig wordt ook gebruik gemaakt van andere locaties, als dit beter aansluit bij de behandeldoelen (bijvoorbeeld buiten). Consulten via email of live-verbinding behoren ook tot de mogelijkheden.


Als de behandeling wordt afgerond, volgt er een evaluatiegesprek en desgewenst een eindverslag. Er kan (uiteraard enkel na uw toestemming) overleg plaatsvinden met uw huisarts, verwijzer of andere betrokkenen.